12.12.2019

    SKATING CENTER " KOLOMNA"
    Naberezhnaya reki Kolomenki, 7
    Tel.: +7 (496)616-47-18, +7 (496)616-47-40